Ter bevestiging van uw reservering dient u vooraf 10% van de overeengekomen huursom te betalen. Kosten gemaakt tijdens uw verblijf in Rumah di Desa-Bali dienen in contanten afgerekend te worden aan het einde van w verblijf.

Voor meer uitleg verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden onder het kopje Nederlands

 

U kunt het te betalen bedrag overmaken op volgend IBANnummer: NL38Rabo 0122931351 t.a.v. P.M.M. Verboven.
Meld bij Uw betaling het nummer dat op Uw huurovereenkomst staat.

 

To confirm your reservation you must in advance pay 10% of the agreed rent . This is without the extra cost such as transport. These costs and expenses incurred during your stay in Rumah di Desa Bali must be paid in cash at the end of your stay.

For more information we direct you to the terms-page. You can find them at the English subpage.

 

You can transfer the payment amount to the following account: IBAN NL38Rabo 0122931351  t.a.v. P.M.M. Verboven
Your rental number is Your payment number. You can find this number on your tenancy agreement.